REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

TÄMÄ ON YRITYKSEN HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE. LAADITTU 12.12.2019. VIIMEISIN MUUTOS 03.06.2020.

 

REKISTERINPITÄJÄ


KASVUKONSULTIT OY

Y-TUNNUS: 3013984-7

RUOKORAUMANTIE 285, 21130 POIKKO

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

SEVERI SALONEN

SEVERI@KASVUKONSULTIT.FI

040 418 3932

 

REKISTERIN NIMI

KASVUKONSULTIT OY:N PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄREKISTERI. 

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA

KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ PARANTAAKSEMME SIVUSTON KÄYTETTÄVYYTTÄ JA KÄYTTÄJÄN SAAMAA HYÖTYÄ SIVULTA. EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN PÄÄASIASSA SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN: LOMAKETIETOJEN ESITÄYTTÖ, SELAUSHISTORIAAN PERUSTUVAT TUOTESUOSITUKSET, KÄYTTÄJÄN TOIMIEN JA SESSION KULUN TAI PITUUDEN SEURAAMINEN VERKKOSIVULLA (ANALYTIIKKA) JA MAINONNAN KOHDENTAMINEN (FACEBOOKISSA, GOOGLESSA JNE.). VOIT HALUTESSASI KYTKEÄ EVÄSTEET POIS PÄÄLTÄ SELAIMESI ASETUKSISTA. JATKAMALLA SIVUSTON KÄYTTÖÄ KATSOMME HYVÄKSYNEESI EVÄSTEIDEN KÄYTÖN.

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN OIKEUSPERUSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE ON

HENKILÖN SUOSTUMUS (DOKUMENTOITU, VAPAAEHTOINEN, YKSILÖITY, TIETOINEN JA YKSISELITTEINEN)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS ON YHTEYDENPITO ASIAKKAISIIN, ASIAKASSUHTEEN YLLÄPITO JA MARKKINOINTI.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

KASVUKONSULTIT OY:N VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÄJÄN (JÄLJEMPÄNÄ “KÄYTTÄJÄ”) SUOSTUMUKSELLA TAPAHTUVA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY. 

 

KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ MARKKINOINNILLISTEN MATERIAALIEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SUORAMARKKINOINTILUVAN ANTAMISTA.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN ASIAKASSUHTEIDEN LUOMISEEN, YLLÄPITÄMISEEN JA KEHITTÄMISEEN, ANALYSOINTIIN, SUORAMARKKINOINTIIN JA TILASTOINTIIN.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


PALVELUSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVIIN RYHMIIN KUULUVIA TIETOJA:

– HENKILÖTIEDOT


– YHTEYSTIEDOT


– KÄYTTÖTIEDOT


– MUUT KÄYTTÄJÄN ITSE ANTAMAT TIEDOT

 

KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVIA TIETOJA VOIDAAN KÄSITELLÄ, HENKILÖTIETOLAIN SALLIMISSA RAJOISSA, KASVUKONSULTIT OY:N OMISSA REKISTEREISSÄ.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN KÄYTTÄJÄLTÄ PALVELUUN REKISTERÖITYMISEN YHTEYDESSÄ. 

 

TIETOJEN KÄYTTÄMINEN ASIAKASVIESTINNÄSSÄ


KASVUKONSULTIT OY VOI KÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN TIETOJA KULUTTAJASUOJALAIN MUKAISTEN EHTOJEN SALLIMISSA RAJOISSA ASIAKASVIESTINNÄSSÄ JA SUORAMARKKINOINNISSA.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

KÄYTTÄJÄREKISTERIN TIETOJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSISSA. KÄYTTÄJÄ VOI KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINNIN MILLOIN TAHANSA KIRJOITTAMALLA SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEN: SEVERI@KASVUKONSULTIT.FI OTSIKOLLA "SUORAMARKKINOINNIN PERUUTUS".

 

TIETOJA EI SÄÄNNÖNMUKAISESTI LUOVUTETA EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

JOKAISELLA REKISTERISSÄ OLEVALLA HENKILÖLLÄ ON OIKEUS TARKISTAA REKISTERIIN TALLENNETUT TIETONSA JA VAATIA MAHDOLLISEN VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMISTA TAI PUUTTEELLISEN TIEDON TÄYDENTÄMISTÄ. MIKÄLI HENKILÖ HALUAA TARKISTAA HÄNESTÄ TALLENNETUT TIEDOT TAI VAATIA NIIHIN OIKAISUA, PYYNTÖ TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLISESTI REKISTERINPITÄJÄLLE. REKISTERINPITÄJÄ VOI PYYTÄÄ TARVITTAESSA PYYNNÖN ESITTÄJÄÄ TODISTAMAAN HENKILÖLLISYYTENSÄ. REKISTERINPITÄJÄ VASTAA ASIAKKAALLE EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSESSA SÄÄDETYSSÄ AJASSA (PÄÄSÄÄNTÖISESTI KUUKAUDEN KULUESSA).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

REKISTERISSÄ OLEVALLA HENKILÖLLÄ ON OIKEUS PYYTÄÄ HÄNTÄ KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN POISTAMISEEN REKISTERISTÄ ("OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI"). NIIN IKÄÄN REKISTERÖIDYILLÄ ON MUUT EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISET OIKEUDET KUTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN TIETYISSÄ TILANTEISSA. PYYNNÖT TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLISESTI REKISTERINPITÄJÄLLE. REKISTERINPITÄJÄ VOI PYYTÄÄ TARVITTAESSA PYYNNÖN ESITTÄJÄÄ TODISTAMAAN HENKILÖLLISYYTENSÄ. REKISTERINPITÄJÄ VASTAA ASIAKKAALLE EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSESSA SÄÄDETYSSÄ AJASSA (PÄÄSÄÄNTÖISESTI KUUKAUDEN KULUESSA).

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


TIEDOT KERÄTÄÄN PALVELUN YHTEISIIN TIETOKANTOIHIN, JOTKA OVAT PALOMUUREILLA, SALASANOILLA JA MUILLA TEKNISILLÄ KEINOILLA SUOJATTUJA. TIETOKANNAT SIJAITSEVAT LUKITUISSA JA VARTIOIDUISSA TILOISSA, JA TIETOIHIN PÄÄSEVÄT KÄSIKSI VAIN TIETYT ENNALTA MÄÄRITELLYT HENKILÖT.

"Uskomme että maailma olisi parempi paikka jos suomalaiset yritykset saisivat lisää asiakkaita, tekisivät enemmän myyntiä ja voisivat kasvattaa toimintaansa mahdollisimman nopealla, yksinkertaisella ja selkeällä tavalla."

© Kasvukonsultit Oy

Y-tunnus: 3013984-7

"Uskomme että maailma olisi parempi paikka jos suomalaiset yritykset saisivat lisää asiakkaita, tekisivät enemmän myyntiä ja voisivat kasvattaa toimintaansa mahdollisimman nopealla, yksinkertaisella ja selkeällä tavalla."

© Kasvukonsultit Oy

Y-tunnus: 3013984-7

"Uskomme että maailma olisi parempi paikka jos suomalaiset yritykset saisivat lisää asiakkaita, tekisivät enemmän myyntiä ja voisivat kasvattaa toimintaansa mahdollisimman nopealla, yksinkertaisella ja selkeällä tavalla."

© Kasvukonsultit Oy

Y-tunnus: 3013984-7